Javni poziv za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenice

Služba za boračku-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti raspisala je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Grada Zenice za 2019. godinu.

Sredstava sa pozicije „Tekući transfer za sport“  biće podijeljena u skladu sa Kriterijima raspodjele sredstava o čemu će odlučivati Komisija za sport koju formira Gradonačelnik. Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „Za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstva za sport iz Budžeta Grada Zenice – Tekući transfer za sport za 2019. godinu“, dostaviti neposredno na protokol Grada Zenice ili slati putem pošte. Detalje Javnog poziva pogledajte na linku:

http://www.zenica.ba/aktuelnosti/javni-pozivi/news/javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-dodjelu-sredstava-za-sport-iz-budzeta-grada-zenice-za-2019-godinu/?tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=fdde163093d8f1ab5ce76785889d41c5