Besplatnu pravnu pomoć najčešće traže zbog zaštite prava djece i alimentacije

Centar za besplatnu pravnu pomoć građanima Zenice u prošloj godini pružio je više od 1500 usluga.

Najviše usluga pruženo je iz oblasti porodičnog prava, i to zaštite prava djece i prava na alimentaciju. Građani su se žalili i na povrede radnog prava kao i na diskriminaciju. U prošloj godini, ovaj Centar proširio je svoje usluge, a one se odnose na specijaliziranu pravnu pomoć za kandidatkinje na izborima kao i roditelje i djecu u osnovnim i srednjim skolama na području kantona, jer je sve više prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja .

 „Tokom 2018. godine ipak,  najviše usluga pruženo je iz oblasti porodičnog prava, i to zaštite prava djece i prava na alimentaciju od onog roditelja sa kojim dijete ne živi, kao i razvoda braka“, –  kazala je za naš portal Amra Bećirović, pravnica u Centru ženskih prava Odsjek za besplatnu pravnu pomoć .

Što se tiče drugih oblasti prava Centar registruje i povrede radnog prava, socijalne zaštite, krivičnog prava kao i diskriminacije. Najuspješnije, odnosno najbrže se riješe razvodi, a najduži sudski procesi se vode oko izdržavanja, odnosno alimentacije djeteta, jer tužena strana najčešće traži načine kako da izbjegne te obaveze, dodaje Bećirović.

Obzirom da ovaj Odjel besplatne pravne pomoći funkcioniše u okviru Centra za ženska prava kao jedno advokatsko društvo, besplatnu pravnu pomoć nude bez obzira na socijalni ili imovinski status. „Besplatnu pravnu pomoć nudimo svim građanima čija su prava usko vezana za zaštitu i interese djece i porodice“, istakla je na kraju razgovora za zenicainfo.ba Amra Bećirović, pravnica u Centru ženskih prava Zenica. (B.Dorić)