Snijeg i ledenice prijete sa krovova

Naš sugrađanin Hasan Kreho zabilježio je brzu i efikasnu intervenciju zeničkih vatrogasaca na uklanjanju ledenica formiranih na krovovima objekata u Travničkoj ulici, koje su, kako piše Kreho, predstavljale veliku opasnost za prolaznike.

Na navedenoj lokaciji, radi nedostatka vertikalnog cijevnog odvoda oborinskih voda sa krova, formirala se masivna  ledenica težine cca 30 kg, koja je predstavljala opasnost za građane, a pogotovo učenike Osnovne škole “Miroslav Krleža”.

Kreho upozorava da je ovaj primjer samo jedan od mnogih u Zenici, koji može biti velika opasnost, zbog čega poziva građane, etažne vlasnike, i vlasnike poslovnih prostora, da uklone ledenice i snijeg sa krovova, kao što je navedeno i u Zakonu o korištenju ,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ( Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona br. 04/16 od 15. 04. 2016.).