Prezentacija aktivnosti u sklopu projekta „Green Cities” – akcijski plan za grad Zenicu

U velikoj Sali Grada Zenica održana je prezentacija urađenih aktivnosti u sklopu projekta „Green Cities“-akcijski plan za grad Zenicu.

Vođa projektnog tima za Zenicu, Steven Cook, rekao je da se sa izradom plana  počelo u septembru prošle godine, a od tada je održan niz sastanaka na kojima se razgovaralo o ključnim izazovima i prioritetima u raznim oblastima zaštite okoliša na osnovu čega će se sastaviti akcioni plan.

Isto tako, kaže, sve ove aktivnosti imaju za cilj otkriti i identifikovati potencijale vezane za okoliš, investicije i infrastukturne poslove, a onda u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj obezbijediti sredstva za finansiranje odabranih projekata. Prioritet je kvalitet zraka.

Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, napominje da eksperti Evropske unije trenutno ispituju razne indikatore vezane za okoliš, kao i da članstvo u porodici Zelenih gradova traži donošenje niza mjera, kao što je nabavka autobusa na plin i električnu energiju, zabranu loženja uglja i slično.

Obaveza grada Zenice je i da finansira i sufinansira jedan broj projekata, dok će za ostale projekte sredstva biti obezbijeđena iz fondova Evropske unije i drugih država. (R.Š.)