Koliko su novca političke stranke potrošile na predizbornu kampanju

SDA je prijavila CIK-u kako su troškovi propagande iznosili tačno 1.688.822,20 KM. Odnosno da je na štampanje plakata potrošeno 125.913 KM, na troškove plakatiranja 336.859 KM, na troškove organizacije predizbornih skupova 217.813 KM i na troškove štampanja, umnožavanja i slanja predizbornih materijala biračima 339.550 KM.

Ovaj politički subjekt najviše novca je potrošio na stavci troškova štampanja predizbornih oglasa, proglasa, saopćenja i sličnih stvari u javnim glasilima. SDA je u ovu svrhu potrošila 592.832 KM, dok je za ostale troškove propagande izdvojeno 75.854 KM.

SBB je CIK-u prijavio propagande troškove u iznosu od 1.242.652,64 KM što je političku stranku na čijem čelu se nalazi Fahrudin Radončić stavilo odmah ispod SDA kada je riječ o rastrošnosti.

Prema podacima iz finansijskog izvještaja, SBB je potrošio 67.373 KM na troškove štampanja plakata, 146.022 KM na troškove plakatiranja, 215.169 KM na troškove organizacije i održavanja predizbornih skupova i 244.167 KM na troškove štampanja, umnožavanja i slanja predizbornih materijala biračima.

Što se tiče medijske kampanje, SBB je na stavci troškovi štampanja predizbornih oglasa, proglasa, saopćenja i slično u javnim glasilima potrošio 346.270 KM, dok je za ostale troškove propagande izdvojio 223.649 KM.

Na trećem mjestu se nalazi SNSD koji je 2018. godine samo na propagandu potrošio880.664 KM. Za štampanje plakata utrošeno je 32.073 KM, na troškove plakatiranja otišlo je 164.774 KM, na organizaciju i održavanje predizbornih skupova utrošeno je 84.607 KM, a na štampanje, umnožavanja i slanja predizbornih materijala biračima 12.500 KM.

SNSD je za štampanje predizbornih oglasa, proglasa, saopćenja i sličnih stvari u javnim glasilima potrošio 442.842 KM, dok je za ostale propagande troškove izdvojeno 143.867 KM.

SDP BiH imao je 820.470 KM troškova propagande, od čega je 18.379 KM otišlo na štampanje plakata, a 134.187 KM na organizaciju i održavanje predizbornih skupova.

Ova stranka prijavila je 302.094 KM troškova štampanja predizbornih oglasa, proglasa i saopćenja u javnim glasilima i 365.808 KM ostalih troškova propagande.

Nešto manje potrošio je SDS koji je CIK-u prijavio kako je 2018. godine imao propagandne troškove u iznosu od 761.947 KM. Ovaj subjekt imao je 47.226 KM troškova štampanja plakata, 180.620 KM troškova plakatiranja, 157.207 KM troškova organizacije i održavanja predizbornih skupova i 1.000 KM troškova štampanja i umnožavanja predizbornih materijala.

U dijelu koji se odnosi na štampanje predizbornih oglasa, proglasa, saopćenja i slično u javnim glasilima SNSD je prijavio trošak u iznosu od 327.337 KM i 48.555 KM ostalih troškova propagande.

Na šestom mjestu nalazi se Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH koja je za vrijeme predizborne kampanje potrošila 539.301 KM i to 37.249 KM na štampanje plakata, 142.283 KM na plakatiranje, 197.220 KM na organizaciju i održavanje predizbornih skupova i 14.858 KM na štampanje, umnožavanja i slanja predizbornih materijala biračima.

Stranka na čijem čelu se nalazi Dragan Čović prijavila je 49.543 KM troškova štampanja predizbornih oglasa, proglasa i saopćenja u javnim glasilima te 98.145 KM ostalih propagandnih troškova.

Odmah ispod HDZ-a nalazi se Naša stranka koja je CIK-u prijavila propagandne troškove u iznosu od 326.832 KM. Naša stranka je prošle godine imala 70,20 KM troškova štampanja plakata, 113.613 KM troškova plakatiranja, 1.479 KM troškova organizacije i održavanja predizbornih skupova i 103.325 KM troškova štampanja, umnožavanja i slanja predizbornih materijala.

Na troškove štampanja predizbornih oglasa, proglasa i saopćenja u javnim glasilima Naša stranka potrošila je 23.527 KM i 84.816 KM ostalih propagandnih troškova.

Našu stranku slijedi Demokratska fronta koja je prijavila 203.876 KM propagandnih troškova. DF je potrošio 15.719 KM na štampanje plakata, 165.091 KM na organizaciju i održavanje predizbornih skupova i 23.065 KM ostalih troškova propagande.

Relativno nova politička stranka Narod i pravda, a koja danas čini vladajuću većinu u Kantonu Sarajevo, prijavila je 99.825 KM troškova propagande. Na štampanje plakata utrošeno je 6.726 KM, na štampanje predizbornih oglasa, proglasa i saopćenja u javnim glasilima 505,20 KM, dok je za ostale troškove propagande izdvojeno 92.593 KM.

Klix.ba