Izmjene i dopune zakona o radu FBiH

Krajem novembra 2018. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o radu u Federaciji BiH.

U Sindikatu ukazuju,da su izmjene donesene jednostrano od strane Vlade, pri čemu je sporno i više odredbi:

Predsjednik Sindikata metalaca ZDK, Kenan Mujkanović podsjeća da priča o izmjenama Zakona o radu traje skoro 3 godine.

– Vlada je još 2016. godine,mimo znanja socijalnih partnera utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu, ali je nakon najave protesta, dokument vraćen u formu Nacrta. Nakon toga održana su dva sastanka,ali su ponovo jednostrano usvojene izmjene Zakona o radu.Za Sindikat je, među ostalim, neprihvatljivo brisanje člana 172. koji je izbačen a precizirao je kaznu za poslodavca koji redovno ne isplaćuje plate. Ova odredba prebačena je u član 171. koji predviđa znatno manju novčanu kaznu za ovaj prekršaj, kaže Mujkanović.

Sporan je i član 114. koji precizira da se radnik, u slučaju kršanja određenih prava mora u pisanoj formi očitovati prema poslodavcu u roku od 30 dana, od dana donošenja odluke, inače gubi pravo da se obrati sudu.

-Stoga je prema Sindikatu BiH pokrenuta inicijativa da se preko ovlaštenog podnosioca pripremi i uputi apelacija o ocjeni ustavnosti ovog člana, ističe Mujkanović.

Poslodavac je, prema novim izmjenama Zakona o radu dužan radniku odmah po otpočinjanju posla, dostaviti kopiju prijave na obavezno osiguranje. (Š.B.)