Izvršena uplata porodiljskih i drugih naknada za novembar

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izvršila je danas, 28. decembra/prosinca 2018. godine, putem Ministarstva finansija, uplatu sredstava za korisnike naknada po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za mjesec novembar 2018. godine.

Sredstva su doznačena preko gradskih/općinskih centara za socijalni rad, odnosno nadležnih općinskih službi, i to:

-civilne žrtve rata iz Budžeta Kantona – 74.617,41 KM,

-naknade za porodiljsko odsustvo – 964.072,77 KM,

-stalne novčane pomoći iz Budžeta Kantona – 103.227,08 KM,

-dodatak na djecu – 244.588,18 KM,

-smještaj u hraniteljsku porodicu – 15.435,54 KM,

-novčana pomoć za nezaposlene porodilje – 5.250,00 KM,

-jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta – 3.869,25 KM,

-pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci – 15.624,40 KM,

-troškove medicinskog vještačenja – 2.135,17 KM i

-smještaj u ustanove socijalne zaštite – 552.848,69 KM.

Izvršenom uplatom sredstava za novembar u ukupnom iznosu od 1.981.668,49 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je nakon izmirenja zatečenih dugovanja nastavila sa redovnom uplatom naknada za korisnike prava iz socijalne zaštite, saopćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Press služba ZDK