Adventski program “Žive jaslice” u crkvi Blažene Djevice Marije u Crkvicama

U dvorištu crkve Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije sinoć je upriličen adventski program pod nazivom „Žive jaslice“, uprizorenje rođenja Spasitelja Isusa Krista u liku betlehemskog djeteta.

Veliki broj župljana crkve u Gornjim Crkvicama, kao i katolika iz drugih zeničkih župa prisustvovalo je ovom programu koji Katolička crkva u Zenici organizira u saradnji sa HKD Napredak u okviru manifestaije „Božić u Zenici“.

„Želimo podariti našem gradu i našim sugrađanima radost kakva je uvijek prisutna kod rodjenja djeteta i time obogatiti dane došašća“, kazao je župnik crkve Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije don Anto Dominković.

U programu su učestvovali učenici KŠC Sveti Pavao i bend Gruver. (A.Huskić)