JP “Tržnica”: Raspisan oglas za rezervaciju i korištenje prodajnih tezgi

JP ” Tržnica ” Zenica , raspisuje OGLAS za rezervaciju i korištenje prodajnih tezgi i obavještava sva zainteresirana, pravna i fizička lica da mogu izvšiti rezervaciju i korištenje slobodnih prodajnih tezgi i vitrina na Gradskoj pijaci, te da svoje ponude dostave u Upravu preduzeća (sprat zgrade Gradske tržnice u Zenici, ul. Maršala Tita broj 48) ili ovlaštenom radniku Suadu Deliću.

Oglas ostaje otvoren od dana objave do 25.12.2018. godine.

Nakon toga, preduzeće će slobodne prodajne tezge ponuditi zainteresiranim licima putem neposredne pogodbe.

Predmet ponude su slobodne prodajne tezge i to:

 • ostrvo I, tezge broj R4, R2, B2
 • ostrvo II, tezge broj B7, 3, 4
 • ostrvo III, tezge broj 18, 21, 22
 • ostrvo IV, tezge broj 11, 12, 13, 14, 17, 18
 • ostrvo V, tezga broj 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 • ostrvo VI, tezge broj 15, 16
 • ostrvo VII, tezge broj 10, 19
 • ostrvo VIII, tezge broj 11
 • ostrvo IX, tezge broj 9, 10, 11, 12, 13, 14
 • ostrvo X, tezge broj 4, 5, 6
 • slobodna prodajna mjesta na mostu i pijaci (prema prikazu-šemi)

Slobodne prodajne vitrine u  Gradskoj tržnici su:

 • ostrvo I, vitrina broj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • ostrvo II, vitrina broj 3, 7
 • ostrvo III, vitrina broj 5, 6, 7, 8
 • ostrvo IV, vitrina broj 5, 6, 7
 • zid, vitrina broj 3

Početna cijena je, prema Cjenovniku usluga preduzeća i Odlukama organa upravljanja, sa obavezom ponuđača da uplatu prvog dijela rezervacije za 2019. godinu (od 01.januara do 30.juna 2019.) izvrši u iznosu od ½ ponuđene cijene, a preostali iznos za period drugog dijela rezervacije (od 01.jula do 31.decembra 2019.).

Početna cijena, na godišnjem nivou, za prodajne tezge iznosi 280,00 KM (za kraću tezgu) i 328,00 KM (za dužu tezgu), a za vitrine, prema Cjenovniku, u zavisnosti od kategorije .

Ponuđači sa kojima bude zaključen Ugovor o rezervaciji i korištenju tezge ili vitrine, ili više povezanih (koje se smatraju kao jedno prodajno mjesto) dužni su registrovati djelatnost kod nadležne Gradske Službe i Rješenje ili potvrdu o pokrenutom postupku dostaviti u Upravu preduzeća  najkasnije do 30.01. 2019.godine.

U suprotnom, zaključeni ugovor će biti raskinut sa 01.02. 2019. bez prava na povrat uplaćenih sredstava. Za sve ostale informacije zainteresirani se mogu obratiti u Upravu preduzeća, ili na telefon 032/401-573.

Kontak osoba Suad Delić