Naknade porodicama šehida manje od naknada ministara za odvojeni život

Na koncu 2018.godine, Udruženje porodica šehida i poginulih boraca Grada Zenica realizovalo je sve programske aktivnosti predviđene za ovu godinu.

U Zenici ima 925 poginulih pripadnika Armije RBiH iza kojih je ostalo 1180 djece. Kako kaže predsjednica Nihada Huseinagić djelimično je zadovoljna rješavanjem statusa ove djece.
“Ipak, moram kazati da su negdje uši gluhe pa ne čuju vapaj djece za koru hljeba”, – kaže Huseinagić.

Skoro 24 godine poslije rata djeca šehida još uvijek nisu riješila egzistenciju na način da imaju posao bez obzira na završenu školu. Ova činjenica je kako kaže naša sagovornica tuga za ovu državu.

“Ali mi tu tugu nemamo s kim podjeliti. Mi nismo trebali biti ponižena kategorija. Zakoni su trebali biti napravljeni da ova djeca budu prioritet, a ne da budu pod jednakim uslovima, jer ova djeca nisu imala jednake uslove za život”, – kategorična je Huseinagić.
Rezignirana stanjem Huseingagić kaže da su naknade porodicama šehida manje nego naknada ministru za boračka pitanja za odvojeni život od porodice.
“Primanja po djetetu su nam se smanjila po 100 maraka i sada iznose 360 maraka”, – tvrdi naša sagovornica.

Kada je riječ o narednoj godini radit će se na programskim ciljevima, ali će se više pažnje posvetiti posjetama i saradnji sa istim organizacijama iz drugih gradova. I dok se vodi kampanja protiv porodica šehida, samo malim poređenjem može se zaključiti koliko je ovo zapravo ugrožena kategorija. Oni čiji su muževi i očevi dali život za ovu državu dobiju 360 maraka, a parlamentarci na državnom nivou između 5.000 i 7.000 hiljada maraka. Ko je veće opterećenje za budžet zaključite sami. (Nedžad Glibo)