Obavijest o obavezi najave prisustva sjednicama Gradskog vijeća Zenica

Na osnovu člana 94. stav (1) Poslovnika Gradskog vijeća („Službene novine Grada Zenica“, broj: 4/17), a na pismeni zahtjev Gradonačelnika Grada Zenica od 14.12.2018. godine, obavještavaju se svi predstavnici sredstava javnog informisanja, udruženja građana koja djeluju na teritoriji Grada Zenica, kao i građani Zenice o obaveznoj prethodnoj najavi prisustva sjednicama Gradskog vijeća Zenica, koja će se primjenjivati od dana javne objave ove obavijesti pa ubuduće.

Obaveza najave prisustva sjednicama Gradskog vijeća Zenica podrazumijeva da svi predstavnici sredstava javnog informisanja, udruženja građana i građani kao pojedinci, po objavi poziva o održavanju sjednice Vijeća, na e-mail adresu: gradsko.vijece@zenica.ba prijave svoje prisustvo i to najmanje dan prije održavanja zakazane sjednice, zaključno s istekom radnog vremena u 16,00 časova. Svako blagovremeno prijavljeno prisustvo sjednici zabilježit će se u evidenciji prisutnih za svaku konkretnu sjednicu, te će se kontrolisati prilikom ulaska u Veliku salu Grada Zenica prije početka sjednice. Prijava za prisustvo sjednici sadrži ime i prezime lica koje u ime predstavnika sredstava javnog informisanja i udruženja građana želi prisustvovati sjednici, dok udruženja građana i građani pojedinci, osim podataka o imenu i prezimenu, navode i kratko obrazloženje razloga za prisustvo. Za sve vrijeme prisustva na sjednici Vijeća, od ulaska u Veliku salu Grada Zenica do izlaska iz iste, predstavnici sredstava javnog informisanja i udruženja građana dužna su vidno istaknuti svoje zvanične akreditacije. Pojedinci u svojstvu građana, kojima se odobri prisustvo sjednici, dužni su prilikom ulaska u Veliku salu Grada Zenica i provjere u evidenciji najavljenih na info pultu, ovlaštenom službeniku Gradske uprave dozvoliti uvid u svoje lične karte, u svrhu utvrđivanja identiteta.

Istovremeno, napominju se svi vijećnici, kao i druga lica koja prisustvuju sjednicama, da se u Veliku salu Grada Zenica obavezno ulazi kroz glavni ulaz iste sale, na kojem je istaknuta tabla sa službenim obilježjima Grada i njenim zvaničnim nazivom.

Pozivaju se svi predstavnici sredstava javnog informisanja, udruženja građana, kao i svi građani da se pridržavaju uputa iz ove obavijesti, jer u suprotnom prisustvo na sjednicama neće biti odobreno.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Goran Bulajić