Policijski komesar Semir Šut održao sastanak sa predstavnicima OHR-a

U službenoj posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona boravili su predstavnici OHR-a ( Ured visokog predstavnika), koje je u svom uredu primio i ugostio policijski komesar Šut Semir.

Prilikom održanog susreta, komesar Šut je informisao svoje goste o dinamici sprovođenja aktivnosti koje se intenzivno poduzimaju na izradi i donošenju podzakonskih akata, a koji se tiču primjene novousvojenog Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

Takođe je razgovarano o toku izrade Prijedloga Budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Zeničko-dobojskog kantona, sa akcentom na status Uprave policije, a u kontekstu usvojenih izmjena, kojim se učvršćuje pravna i budžetska samostalnost Uprave policije, što ujedno predstavlja i najvažnije značajke pomenutog Zakona. Zaključeno je da će, u skladu sa Zakonom, Ministarstvo i Uprava policije u najskorije vrijeme finalizirati svoje aktivnosti koje bi omogućile budžetsko osamostaljenje Uprave policije od budžetske 2019. godine.