Ulična akcija: Podrška ženama u politici

Fondacija Infohaus u saradnji sa partnerskim organizacijama Centar za ženska prava i fondacijom Cure u nekoliko BH gradova organizovali su uličnu akciju pod nazivom „Skini lažno lice politike“.

Kažu da je politika muška stvar. E pa nije, politika je stvar svih građanki i građana podjednako. Na ovaj način nevladine organizacije žele ženama pružiti pravnu pomoć ukoliko naiđu na prepreke ili korupciju unutar svojih stranaka ili su na bilo koji način ugrožene u svom nastojanju da se aktiviraju politički, kaže Duška Andrić iz Centra ženskih prava.

Ovakve akcije su održane prije izbora, tokom izbora i evo u postizborno vrijeme, a provodit će se do marta naredne godine. (N. G.)