UGSR “Bistro” poribilo Bosnu sa ribljom mlađi šarana

Udruženje građana sportskih ribolovaca “Bistro” Zenica, danas je na dva lokaliteta, na Kamebreovića polju i u Putovičkom Polju, poribilo rijeku Bosnu ribljom mlađi šarana, težine od 200 do 400 grama.

Riba je kupljena u ribogojilištu “Laks” u Mostaru, veterinarski pregledana i zdrava, što garantuje svjedodžba izdata od nadležne institucije. Nakon ovog, u planu je i proljetno poribljavanje rijeke Bosne, a ono će biti realizovano kada se steknu odgovarajući vremenski uslovi.

“U Bosnu smo pustili 300 kg riblje mlađi, to je naša dvogodišnja planska aktivnost za ovu i narednu godinu, za koju smo odlukama Skupštine Društva osigurali sedam hiljada KM”, pojasnio je  Mirsad Tuzlak, predsjednik zeničkih sportskih ribolovaca, dodajući kako će narednih dana o ribljoj mlađi brinuti čuvari zeničkog društva.(S.G.)