U BiH 250 pacijenata na listi za transplantaciju organa

Udruženje hroničnih bubrežnih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona i Udruženje dijaliziranih i transplatiranih bolesnika Federacije, Donorska mreža BiH, povodom evropskog Dana darivanja organa, priredilo je u centru Zenice javno potpisivanje donorskih kartica, s ciljem stvaranja uslova za povećanje broja potencijalnih donora. 

“U BiH je na dijalizi bubrega oko tri hiljade bolesnika, oko 250 pacijenata je na listi za trasplantaciju organa. Naša zemlja još nije ušla u donorsku mrežu i sistem ne funkcioniše”, upozorava doktorica Nermina Rizvanović, eksplantacijski koordinator u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Priča o uvođenju sistema pretpostavljenog doniranja organa u BiH je pokrenuta prije pet godina. Od tada je izmijenjen federalni Zakon o transplataciji organa, no, zbog neuvezanosti sistema, na tome se stalo, a BiH je i dalje je država s najmanjim brojem transplantiranih pacijenata. Sa usvajanjem tog zakona, očekivao se prihvat više od 50 donora godišnje, zahvaljujući odredbi o pretpostavljenim donatorima organa i obavezi utvrđivanja moždane smrti. Ostalo se međutim, samo na priči…(S.Stević)