U četvrtak potpisivanje Ugovora o osnivanju zajedniče kompanije „Toplana Zenica d.o.o.“

Iz kompanije ArcelorMittal najavljuju da će u četvrtak, 4. oktobra 2018. godine, u 17 sati, biti upriličeno potpisivanje Ugovora o osnivanju zajedničke kompanije „Toplana Zenica d.o.o.“, koja će Zenici osigurati čišći okoliš i pouzdano grijanje grada, a čiji se početak rada očekuje u prvoj polovini 2020. godine.

Partneri u novoj zajedničkoj kompaniji su ArcelorMittal Zenica sa 50% udjela, Grad Zenica sa 20% udjela, KPA Unicon i FinnFund iz Finske sa po 15% udjela u Kompaniji.

Ukupna vrijednost ovog projekta je oko 53 milion eura, od toga 41 milion su kreditna sredstva obezbijeđena od strane EBRD-a, a kredit je osiguran garancijom koju u potpunosti obezbjeđuje ArcelorMittal Grupa. Preostalih 12 miliona eura će biti obezbijeđeno direktnim ulaganjem partnera u zajedničkoj kompaniji,“ kazao je Nikhil Mehta, finansijski direktor ArcelorMittal Zenica.

Projekt izgradnje nove toplane podrazumijeva konstrukciju novih kotlova/skrubera & elektroduvaljke i popravku postojeće opreme Energetike. Izgradit će se nova 3 kotla od 50 t/h i koristiti plinove koji se generiraju u toku tehnološkog procesa ArcelorMittal Zenica, tj. koksni i visokopećni plin. Proizvedena energija će se koristiti za tehnološke potrebe ArcelorMittal Zenica, obezbijeđenje grijanja gradu Zenici, kao i proizvodnju električne energije.

Toplana Zenica će proizvoditi po najvišim ekološkim standardima, zadovoljavajući EU norme u vezi sa smanjenjem zagađenja. Postojeći kotlovi koji koriste ugalj koji je glavni izvor SO2 emisija iz pogona ArcelorMittala, prestaju sa radom, i sa skruberom koji se instalira ostvariće se EU norme. Ovaj Projekt je također dobio kredit od EBRD-a kao ekološki projekt. Kredit za ekološki projekt se obično daje za projekte od strane EBRD-a za koje smatra da su ekološki orijentirani, energetski efikasni i društveno odgovorni“, kaže Azra Sivro, dir. Departmenta društvena odgovornost, okoliš i QM.

Potpisnici dokumenata za JV su: P K Biju Nair, Generalni direktor ArcelorMittal Zenica; Fuad Kasumović, gradonačelnik Grada Zenica; Jukka-Pekka Kovanen, KPA Unicon iz Finske  i Tuomas Suurpaa, Finski Fond za industrijsku saradnju d.o.o. (FINNFUND).