Samir Lemeš: Kako je “pao” Prostorni plan grada Zenice

Skupština ZDK na 66. sjednici, održanoj 17.9.2018 nije dala saglasnost na Prostorni plan grada Zenice za period 2016-2036. S obzirom da je u jeku predizborna kampanja, i da će se ta činjenica eksploatisati od strane političkih protivnika, u smislu međusobnog optuživanja ko je “za”, a ko je “protiv” razvoja grada, neophodno je znati određene činjenice”, napisao je poslanik u Skupštini ZDK Samir Lemeš na svom Facebook profilu. Prenosimo i ostatak objave.

“Prijedlozi Prostornog i Urbanističkog plana Zenice 1989. godine nisu usvojeni, radi neadekvatnih mjera zaštite okoliša, posebno zagađenja zraka. Tim planom, naselja oko željezare (Tetovo, Kanal, dio Nove Zenice) bila su predviđena za izmještanje u Lukovo polje, a bila je predviđena izgradnja zelene tampon zone sa visokim rastinjem između grada i Željezare. Novi Plan, takve mjere nije predviđao. Pored toga, Plan je imao brojne nedostatke, u smislu planirane izgradnje 3 hidrocentrale u gradskom području, nedostatka mjera za remedijaciju poljoprivrednog zemljišta koje je zagađeno teškim metalima (23,7% površine označeno je kao poljoprivredno zemljište), nepostojanje rješenja za Raču, KPD, garnizon, eksploataciona područja Rudnika, klizišta, itd. Na sve te nedostatke je ukazano u javnoj raspravi, ali su te primjedbe ignorisane od strane autora Plana.

Prostorni plan grada Zenice trebao je biti usvojen prije 12 godina (2 godine nakon usvajanja Zakona o prostornom uređenju), ali je urađen tek prošle godine, sa 11 godina zakašnjenja. Održana je i javna rasprava, ali primjedbe sa rasprave nisu uopšte uzete u obzir. Takav Plan Gradskom vijeću je ponuđen na usvajanje 2.11.2017. Vijećnici SDA, Snage centra i A-SDA tada nisu glasali za prijedlog Plana (bili su suzdržani). Snimak glasanja dostupan je na internetu.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17728&v=GKWTeJGnVlY

Drugi pokušaj usvajanja Plana je uspio, ali pod čudnim okolnostima. Naime, na dnevni red sjednice Gradskog vijeća održane u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika (28.12.2017), zbog čega nekoliko vijećnika nije bilo prisutno, isti prijedlog Plana je na dnevni red uvršten na samoj sjednici, i usvojen je sa tijesnih 16 glasova “za”, dok su vijećnici SDA bili protiv, a vijećnici A-SDA suzdržani. I ovaj snimak glasanja je dostupan na internetu.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22894&v=PMsPkhIy1bo

Nakon toga je Plan upućen Kantonu na davanje saglasnosti, ali je Vladi ZDK trebalo skoro 9 mjeseci da prihvati mišljenje kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i taj akt uputi Skupštini na davanje saglasnosti.

Sjednica Skupštine ZDK zakazana je za 17.9.2018, a poziv poslanicima je upućen 10.9.2018. Nakon što je Vlada ZDK usvojila mišljenje svog ministarstva, 13.9.2018 u 14 sati, dakle 3,5 dana prije zakazanog termina sjednice, poslanicima je dostavljen dio materijala prostornog plana (54 stranice), sa odlukom o dopuni dnevnog reda tačkom davanja saglasnosti na Prostorni plan. Zahtjev za dopunu dnevnog reda podnijeli su Premijer ZDK i Predsjedavajući Skupštine, oba iz SDA (što je čudno, jer je SDA bila protiv Plana u gradskom vijeću), a svoju saglasnost na izmjenu dnevnog reda dali su svi članovi kolegija (predstavnici svih stranaka koje imaju bar po 2 poslanika u Skupštini ZDK).

Na Plan, koji niko nije vidio, jer su stotine stranica materijala bili na DVD-u i nisu se mogle dostaviti poslanicima na vrijeme, mogli su se podnositi amandmani, ali u roku od samo 24 sata, do 14.9.2018 u 14 sati. Grad je imao 11 godina da Plan pripremi, Vlada ZDK 9 mjeseci da ga pogleda, a poslanici Skupštine ZDK 24 sata za amandmane.

Na samoj sjednici, bio je prijedlog da se Plan skine s dnevnog reda, da se ostavi vremena za amandmane, ali je to bilo nemoguće, jer po poslovniku se dnevni red smije mijenjati najmanje 4 dana prije sjednice. Kako je materijal došao i dnevni red izmijenjen 3,5 dana prije sjednice, a niko nema vremeplov, Plan je ostao na dnevnom redu, kao 10. tačka.

Do 10. tačke dnevnog reda u Sali je od 35 poslanika ostalo njih 20. Ostali poslanici su pobjegli sa sjednice (SDA, SDP), da ne bi bilo da su “za” loše pripremljen Plan, a da ne budu ni “protiv”, jer bi tako morali preuzeti dio odgovornosti.

Za zaključak da Skupština da saglasnost na Prostorni plan glasalo je 17 poslanika (SDA, SBB, A-SDA, SDP, SzaBiH), 1 (samostalni) je bio protiv, a 2 suzdržana (samostalni i DF). Tako Plan nije dobio saglasnost Skupštine ZDK i vraća se gradu Zenici da ga popravi.

Ova odluka Skupštine ZDK će sigurno biti materijal za prepucavanje između političkih rivala u predizbornoj kampanji, koji su već počeli s međusobnim optužbama za neusvajanje plana.

Plan je imao dobrih prijedloga (osnivanje novih poslovnih zona), ali je imao i ozbiljnih nedostataka, koji su već ranije nabrojani. Umjesto optuživanja ko je kriv za (ne)usvajanje Plana, najbolje bi bilo da se Plan preispita, pokuša popraviti ono što u njemu nije dobro i da se u normalnoj proceduri (bez trpanja preko reda u dnevni red, bez ultrakratkih rokova za djelovanje i bez sile) usvoji bolji Prostorni plan, kako bi Zenica konačno počela slušati struku, a ne politiku i kako bi boljim prostornim planiranjem postala grad ugodan i za život i za investitore i za okoliš.”