Kenan Uzunović: Zenica daje sportu više od ZDK-a

Mladi će u meni imati kompletnog predstavnika, kaže kandidat Nezavisnog bloka za kantonalnog poslanika.

Šta je nagnalo dvadesetšestogodišnjeg mladića iz Zenice da se nađe na političkoj sceni?

Glavni razlog za moju kandidaturu jeste taj što ne želim da budem samo nijemi posmatrač koji će na kraju nezadovoljan svojim statusom napustiti Bosnu i Hercegovinu.

Katastrofalno je stanje u zdravstvu, loš obrazovni sistem u BiH kreira hiperprodukciju kadrova koji nisu prilagođeni našem tržištu rada, a neiskorišten je elektroenergetski potencijal u Zeničko-dobojskom kantonu.

Izazov

– Sve nabrojano možemo vezati sa odlaskom mladih iz naše zemlje, što je osnovni razlog moje kandidature. Grad Zenica je primjer kako se krucijalne životne stvari mogu mijenjati na veoma jednostavan način, ukoliko građani izaberu prave ljude na prava mjesta. Posljednji razlog je taj što sam magistrant na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, pa mi djelovanje na političkoj sceni predstavlja poslovni i životni izazov.

Šta ćete poduzeti ako budete izabrani za poslanika u Skupštini ZDK-a?

Što se tiče mog angažmana kao poslanika u Skupštini ZDK-a, prvenstveno ću se bazirati na kvalitetniji i sistematičniji rad s mladima, te veća ulaganja u sport u Zeničko-dobojskom kantonu. Šta znači sistematičniji rad s mladima? Mi u kantonu nemamo ministarstvo koje je u svom nazivu jasno deklarirano da radi s mladima, a ne smijemo zaboraviti činjenicu da u kantonu živi više od 80.000 mladih ljudi, koji čine petinu stanovništva. Porazna je činjenica da je Grad Zenica izdvojio više za sport od cijelog kantona čiji je budžet osam puta veći od gradskog. S druge strane, sport postoji i u drugim gradovima, a ne samo u Zenici i zbog toga je ovaj podatak još više sramotan. Mladi ljudi će u meni imati kompletnog predstavnika, prije svega jer sam i sam mlad, ali isto tako ne radim sam, okupio sam tim ljudi koji imaju velika iskustva i znanja u radu s mladima i sportskim kolektivima i sigurno da nikad neću glasati ili predlagati inicijative a da se ne konsultujem sa svojim timom.

Šta je to poštena država za koju se zalaže Nezavisni blok?

Poštena država se zasniva prije svega na vladavini pravnog sistema i ekonomske pravde, to je država jednakih mogućnosti i prava za sve njene stanovnike na svakom pedlju naše domovine. Uposlenici u svim branšama ne smiju biti diskriminisani zbog mjesta u kojem rade, rad i znanje se moraju adekvatno cijeniti u svim mjestima naše države.

Ideali

– Poštena država podrazumijeva prednost sposobnih i obrazovanih ljudi nad stranačkim podobnicima i slijepim poslušnicima, to je država socijalne pravde i jednakih šansi za sve stanovnike. Svjesni smo egzodusa našeg stanovništva, siromaštvo, nepravda, korupcija tjeraju ljude sa njihovih ognjišta, prvenstveno našu omladinu, svi idu u zapadni svijet koji je već odavno baziran na idejama koje mi sada promovišemo, a to su: sloboda, ekonomska stabilnost, kvalitetan zdravstveni i obrazovni sistem, društvo otvorenih mogućnosti. To su ideali za koje se borimo i to je koncept poštene države koju zagovaramo.

(Oslobođenje.ba)