Saradnja Centra za ženska prava sa sudovima

Centar za ženska prava u Zenici od 2011. godine u kontinuitetu provodi monitoring krivičnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

U okviru ove aktivnosti uspostavljena je saradnja sa sudovima u Federaciji BiH.

“Potpisivanjem Protokola o saradnji ozvaničena je saradnja na unapređenju prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja”,izjavila je za RTV Zenica Aida Nezić,pravnica u Centru za ženska prava.

Saradnja je uspostavljena sa 10 općinskih i 10 kantonalnih sudova u većem bh entitetu.

Monitorkama Centra ženskih prava omogućeno je da adekvatno prate suđenja u predmetima rodno zasnovanog nasilja.(Š.Babić)