Okončani protesti boraca Armije RBiH i HVO-a u Sarajevu

Prijedlog zakona delegati su usvojili u tekstu drugačijem u odnosu na onaj kojeg je usvojio Predstavnički dom. Zato je potrebno da ide na usaglašavanje.

“Dakle usvojen je tekst zakona koji je predložila Vlada sa amandmanima koje je prihvatila Vlada i koji su postali sastavni dio zakona”, potvrdio je za Fenu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević nakon završetka sjednice.

Potom su predstavnici boračke populacije, koju su tokom zasjedanja protestovali ispred Federalnog parlamenta, ušli u salu za sjednice Federalnog parlamenta, gdje su saopštili delegatima da pored usvojenog Prijedloga zahtijevaju da se Dom izjasni o amandmanima poslanika Mahira Mešalića, koji su usvojeni 10. jula na sjednici Predstavničkog doma.

Tih šest amandmana također je odobreno većinom glasova, te su pripadnici boračke populacije za zadovoljstvom izašli ispred zgrade Parlamenta FBiH i tu vijest podijelili sa ostalim saborcima kojima su naglasili da amandmani Mešalića ispunjavaju njihove glavne zahtjeve- borački dodatak i objavu Jedinstvenog boračkog registra u roku od 60 dana, od stupanja na snagu zakona, na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

To je bilo dovoljan razlog da se završe današnji protesti pripadnika boračke populacije ispred zgrade Federalnog parlamenta.

Ukupno 15 prava propisano je Prijedlogom zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a među kojima su pravo na novčani mjesečni borački dodatak, na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje.

Podsjećamo, ova vanredna sjednica Doma sa jednom tačkom dnevnog reda počela je nakon što je odlučeno da je došlo do neusaglašavanja delegata oko tačaka koje su bile u predloženom dnevnom redu redovne sjednice Doma naroda. (Fena)