Zakazana prodaja Hotela Internacional

Stečajni upravnik za preduzeće Željezara Zenica u stečaju,Mirza Jarić, objavio oglas o prodaji poslovnog objekta Hotel “Internacional” usmenim javnim nadmetanjem.

Oglas je objavljen na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečanog dužnika Željezara Zenica u stečaju.

Na prodaji je predmetna nekretnina u vlasništvu ovog pravnog lica procjenjena po stalnom sudskom vještaku građevinske struke na iznos od 9.180.000 KM a što je i početna cijena u javnom nadmetanju za kupovinu predmetnog objekta po principu “viđeno kupljeno”.

U usmenom javnom nadmetanju po ovom oglasu svako podizanje cijene ne može biti ispod 10.000 maraka.

Prodaje će uspjeti ako se pojavi samo jedan kupac koji ispunjava uslove ovog oglasa.

Usmeno javno nadmetanje po ovom oglasu održat će se na licu mjesta na recepciji Hotela u utorak, 7. augusta tekuće godine sa početkom u 13 sati. (Š. Babić)