A-SDA: U BiH na snazi sistemska korupcija

Izbori su sve bliže. Vladajuće stranke su nervozne i uznemirene. Kako nakon dvije i po decenije vladavine osigurati još jedan mandat u vlasti? Po svaku cijenu!

A u državi je korupcija postala sistemska pojava, sastavni dio života svih naših građana. Uz apsolutno umrežavanje javnog sektora – zakonodavne i izvršne vlasti sa vladajućim strankama, od donošenja do provođenja, ili neprovođenja zakona, prema potrebi, na sceni je neviđeno bogaćenje pojedinaca iz vlasti, uz apsolutno osiromašivanje i nipodaštavanje tzv. srednjeg društvenog sloja, kojeg ustvari više ni nema. Prema istraživanjima nevladinih organizacija za borbu protiv korupcije, nepotizam, partijsko zapošljavanje, zloupotreba službenog položaja i sl., upućuju na to da je korupcija i dalje sve prisutnija u Bosni i Hercegovini i da je postala apsolutna smetnja daljnjem razvoju našeg društva.

U posljednje vrijeme portali i novinski stupci ispunjeni su najnovijim primjerima bahatog ponašanja najviših funkcionera Federacije BiH, koji se u pokušajima nepotističkog milionskog bogaćenja ne ustručavaju da svoje vlasničke i suvlasničke firme prodaju javnim preduzećima kojima sami upravljaju. Tako je, prema pisanju medija koji se usuđuju da o tome javno progovore, BH Pošta sačinila elaborat o kupovini neposrednom javnom pogodbom zgrade u Vogošći čiji je (su)vlasnik kćerka aktuelnog premijera Federacije BiH. Ovim se otvara niz pitanja na koje bi odgovore trebalo da potraže istražni organi u skladu sa svojim nadležnostima – od pitanja prodaje (kupovine) bez rapisivanja tendera, pa do pitanja provjere zloupotrebe ovlasti i onih što kupuju i onih što prodaju, te načina na koji je stečeno ono što se za milionsku vrijednost prodaje. Kako neko tako mlad može steći milionsku vrijednost nekretnina, dok naša djeca razočarano napuštaju Bosnu i Hercegovinu!?

Na običnim građanima je da preuzmu vlastitu odgovornost i da konačno prosude – kome je potrebno dati povjerenje na predstojećim izborima? Da li da i dalje budu puka izborna mašinerija koja će ponovo izabrati one koji ih bezočno osiromašuju, ili da se konačno odluče i vlast daju poštenim i nekompromitovanim kadrovima. A njih nije teško prepoznati – to su mladi i iskusni ljudi, naše komšije – kojima nikada nije pružena šansa da se iskažu.

A-SDA za evropsku BiH, kao sistemska stranka, nastavit će svoju borbu protiv svih oblika korupcije, kao i za to da se donose i provode zakoni koji će onemogučiti daljnju bezočnu pljačku naših građana, saopštava Kantonalni odbor A-SDA Zenica.