Sa tržišta BiH povučeno 14 tipova proizvoda, nadzor nad tržištem još je u toku

foto: igračke, ilustracija

“Do sada je u ovoj godini sa tržišta BiH povučeno 14 tipova proizvoda, u količini od 910 komada za koje je ustanovljeno da predstavljaju rizik po potrošače. Treba naglasiti da je najveći dio aktivnosti nadzora nad tržištem još u toku, pa se očekuje da ovaj broj bude znatno veći do kraja godine. Do sada su sa tržišta povučeni sljedeći nesigurni proizvodi: dječije igračke i električni proizvodi (ventilatori, električni fenovi i kuhala)”, kazali su za Akta.ba iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH, te dodali da proizvodi koji su povučeni u posljednjih mjesec dana su dječije igračke (pet proizvoda), te električni ventilator.

Opasnost po potrošače

Objasnili su da su dječije igračke povučene jer su predstavljale hemijski rizik i sadržavale nedozvoljenu koncentraciju ftalata što nije u skladu s Odlukom o ograničenju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik BiH“, broj 04/10).

Što se tiče električnog ventilatora, on predstavlja opasnost od povreda i strujnog udara, pojasnili su iz Agencije, te dodali i da nije bio propisno označen, uz aparat nije isporučeno uputstvo za upotrebu, izmjerena snaga je mnogo veća od naznačene snage i površina poprečnog presjeka provodnika je manja od minimalno dozvoljene.

“Agencija za nadzor nad tržištem BiH i nadležni inspekcijski organi entiteta i Brčko distrikta BiH postupaju odmah po saznanju ili zaprimanju informacija o proizvodima koji mogu predstavljati opasnost po potrošače u Bosni i Hercegovini, vrše prikupljanje svih relevantnih podataka, te obavljaju sve potrebne analize i radnje kako bi se neusklađeni proizvodi sa ozbiljnim rizikom za potrošače povukli sa tržišta BiH u najkraćem mogućem roku”, objasnili su iz Agencije.

Pored toga, Agencija za nadzor nad tržištem BiH u saradnji sa inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH kontinuirano vrši proaktivni nadzor nad tržištem na osnovu godišnjeg plana nadzora nad tržištem za tekuću godinu.

Proaktivni i reaktivni nadzor

“Proaktivni nadzor se sastoji od kontrole ciljanih grupa proizvoda na tržištu BiH, koji obuhvata administrativnu provjeru prateće dokumentacije, vizuelnu provjeru proizvoda i laboratorijska ispitivanja u skladu sa važećim propisima i BAS standardima. Proizvodi koji ne ispunjavaju propisane sigurnosne zahtjeve i koji predstavljaju ozbiljan rizik za potrošače se povlače se tržišta i vrši se povrat od potrošača”, kazali su iz Agencije, te dodali da Agencija u saradnji sa inspekcijskim organima entiteta i Brčko distrikta BiH pored proaktivnog vrši i reaktivni nadzor nad tržištem, na osnovu zaprimljenih prigovora potrošača, obavještenja poslovnih subjekata, obavještenja o nesigurnim proizvodima iz regije, informacija o povredama i drugih informacija.

Također, kako bi bili što bolji u svom poslu i konstantno vršili kvalitetan nadzor nad tržištem, Agencija za nadzor nad tržištem BiH u sklopu svojih redovnih aktivnosti vrši kontinuiranu edukaciju poslovnih subjekata u BiH u pogledu sigurnosnih svojstava proizvoda kako bi pomogla da se na tržištu BiH nađu samo proizvodi sigurni za korištenje od strane potrošača.

“Sarađujemo i sa udruženjima za zaštitu potrošača u BiH i pomažemo edukaciji potrošača kroz učešća na okruglim stolovima, predavanja, štampanjem informativnih pamfleta za potrošače, te objavljivanjem edukativnih tekstova, informacija u medijima i putem internet stranice Agencije, poručili su iz ove Agencije.

Izvor: Akta.ba / M.R.R.