Brkić: Ministarstvo prometa je postupalo zakonito i korektno u pogledu regulacije taksi prevoza

foto: Informativa

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Brkić odbacio je navode pojedinih odruženja taksi-prevoznika u Zenici o nezakonitom radu ministra i saradnika vezanih za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području ZDK.

U demantu je istaknuto da je ministar Brkić, od dolaska na čelo ovog ministarstva sve aktivnosti obavljao u skladu sa zakonom i u skladu sa položenom zakletvom.

“Netačni su navodi da ministarstvo nije postupilo u skladu sa Zaključkom Skupštine ZDK br: 01-27-69-94/18 od 24.04.2018. godine kojim su Ministarstvo i Vlada ZDK zaduženi „da u smislu predložene inicijative u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području ZDK“.

Ministarstvo je aktom br:12-27-12162-4/17 od 14.05.2018.godine dostavilo Vladi i Skupštini ZDK nacrt Odluke uz istovremeno obavještenje da je predmetna Odluka upućena, shodno odredbama člana 25 Zakona o konkurenciji, Konkurencijskom vijeću na mišljenje.

Naime, odredbom člana 25 stav (2) Zakona o konkurenciji propisana je obaveza predlagača da na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz oblasti koje imaju uticaja na tržišnu konkurenciju od Konkurencijskog vijeća pribavi mišljenje o njihovoj saglasnosti s ovim zakonom. Traženo mišljenje do danas nije dostavljeno ministarstvu.

Očigledno je da predstavnici pojedinih Udruženja taksiprijevoza ne razumiju proceduru donošenja pravnih propisa koja je strogo formalna i propisana Poslovnikom Skupštine ZDK.

Skupština ZDK prihvatila je samo Inicijativu Udruženja taksista sa područja ZDK, da se pristupi izradi Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području ZDK, o kojem će naknadno odlučivati, sa neizvjesnim ishodom.

Tek nakon donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području ZDK bi se eventualno radio prečišćeni tekst Odluke.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području ZDK iz 2016. godine uspostavljen je u potpunosti red u oblasti taksiprijevoza na području ZDK.

Odredbe koje su predložene u Inicijativi pojedinih Udruženja taksista dovele bi do poremećaja da sada uspostavljenog reda jer bi izbacile konkurenciju uvođenjem mogućnosti prenosa važeće dopunske taksi oznake na: bračnog druga, djecu rođenu u braku i van braka, usvojenu djecu i pastorke, te na bračnog druga djece, roditelje bračnih drugova, oca, majku, očuha i usvojioca, braću, sestre i unučad i dr. fizičko lice.

Na ovaj način bi se spriječila mogućnost ulaska novih lica, odnosno lica sa liste čekanja, u obavljanju djelatnosti taksiprijevoza,“ navodi se u demantu ministra Brkića.