ZDK: Kroz programe podrške zaposleno oko hiljadu bivših boraca

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je javni poziv za program poticaja samozapošljavanja braniteljske populacije. Ovo je samo nastavak podrške borcima koje ovo ministarstvo radi u kontinuitetu.

Ugovori su potpisani sa 120 korisnika, dok će se sa 54 korisnika ugovori potpisati u Tešnju.

Za ove namjene opredijeljeno je 1,2 milina maraka, a svakom koprisniku će biti uplaćeno 7.000 maraka i to na način da će prve godine dobiti 3.000, a u naredene dvije godine po 2.000 maraka.

Jedan od korisnika je i Mujo Čolić koji kaže da se bavi stočarstvom i da će mu ova sredstva dobro doći za proširenje djelatnosti.

Ministar Čolaković je kazao da ima jako dobrih primjera koji su razvili biznis sa ovom podrškom, ali kako kaže i za one koji ne uspiju, izmjenili su uredbu tako da oni imaju pravo ponovo aplicirati na sve projekte Ministarstva što do sada nije bio slučaj.

“Zaključno sa ovom godinom direktno ćemo zaposliti oko hiljadu ljudi, a indirektno je taj broj znatno veći jer su neki korisnici u međuvremenu izrasli u poslodavce koji danas imaju i do deset uposlenih”, rekao je ovom prilikom ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković. (N. Glibo)