SIPA podnijela izvještaj protiv službenika Ministarstva prometa i komunikacija BiH

Ilustracija

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su podnijeli Izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima protiv pet odgovornih lica, bivših i sadašnjih službenika Ministarstva prometa i komunikacija BiH.

Pomenuta lica se sumnjiče da su u skladu sa funkcijom koju su obavljali, kao i u djelokrugu poslova u radnim tijelima u koja su bili imenovani, propustili da preduzmu potrebne mjere i radnje radi izvršenja ugovornih obaveza koje se odnose na Ugovor o izgradnji međudržavnog mosta na rijeci Savi kod Svilaja koji je Ministarstvo prometa i komunikacija zaključilo sa firmom Strabag ag Austrija.

S tim u vezi, firma Strabag ag Austrija je otkazala ugovor i pokrenula arbitražni spor pred stalnim arbitražnim sudom u Hagu, koji je po ovom sporu donio Odluku na osnovu koje je zbog neispunjavanja ugovornih obaveza navedenog ministarstva utvrđena obaveza nadoknade štete firmi Strabag ag Austrija u ukupnom iznosu od 2.546.008,81 KM. Navedeni iznos je u cijelosti isplaćen navedenoj firmi od strane Ministarstva finansija i trezora BiH, te je za navedeni iznos oštećen budžet institucija Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti na ovom predmetu se nastavljaju, a o rezultatima javnost će biti naknadno informisana, saopštila je SIPA.