Radni sastanak sa predstavnicima Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak, bio je domaćin radnog sastanka sa predstavnicima Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona.

Tom prilikom su predstavnici Sportskog saveza informisali predsjedavajućeg o stanju u okviru kantonalnog Sportskog saveza i problematikom nepostojanja pojedinih općinskih saveza. Prezentovali su plan aktivnosti za 2018. godinu, koji obuhvata evaluaciju Izvještaja o realizaciji aktivnosti iz Strategije sporta ZDK u periodu 2013. -2017. godina, zatim se razgovaralo o prijedlozima i rješenjima za unapređenje Zakona o sportu i Strategije sporta Zeničko-dobojskog kantona za naredni period. Na sastanku je naglašeno da će u okviru obilježavanja Dana Kantona, Sportski savez Zeničko-dobojskog kantona aktivno učestvovati.

Predstavnici Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona su izrazili zahvalnost predsjedavajućem na prijemu, podršci i razumijevanju problematike sporta na području Kantona, a predsjedavajući Duvnjak je izrazio podršku daljem radu Sportskog saveza, saopštila je Stručna služba Skupštine ZDK.