Poštovati komunalni red i pravila prilikom predizbornog oglašavanja

Zenička Gradska uprava pozvala je sve političke stranke, liste nezavisnih kandidata i ostale učesnike u izbornoj kampanji za Opšte izbore u BiH, da prilikom svojih propagandnih i promotivnih nastupa i djelovanja poštuju odredbe Odluke o komunalnom redu na području Grada Zenica i odredbe Izbornog Zakona BiH.

Za nezakonite promotivne nastupe političkih subjekata, koji podrazumijevaju postavljanje i lijepljenje predizbornih plakata, oglasa i obavještenja, transparenata, džambo plakata, štandova i drugog promotivnog materijala), predviđene su  odgovarajuće upravne mjere uključujući prinudno uklanjanje o trošku subjekta nadzora, kao i prekršajne novčane sankcije. U tom smislu, nadležne inspekcije i drugi organi i tijela zadužena za praćenje i provođenje izbornog procesa će poduzimati protiv prekršioca odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti, saopšteno je iz Gradske uprave.

Iz Gradske uprave podsjećaju da se plakati, oglasi, obavještenja i druge objave mogu postavljati bez saglasnosti nadležne gradske službe samo na za to predviđenim oglasnim pločama i oglasnim stubovima, te u oglasnim ormarićima, dok je na ostalim mjestima to zabranjeno, a naročito na fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i drugim stubovima, energetskim i drugim postrojenjima, na trotoarima i slično.

Organizatori privremenih manifestacija dužni su uplatiti na račun nadležnog preduzeća za održavanje čistoće grada troškove čišćenja zaprljane javne površine i uklanjanje postavljenih plakata.

Prekršajne novčane sankcije za neprovođenje odredaba iz Odluke o komunalnom redu iznose za pravna lica od 500,00 do 5.000,00 KM i odgovorno lice od 100,00 do 500,00 KM, odnosno za građanina od 40,00 do 300,00 KM.

„Nadamo se da će svi učesnici izborne kampanje u promoviranju svojih programa i kandidata imati na umu gore navedeno i da će sačuvati urednost i lijep izgled našeg Grada u danima pred i poslije izbora. Time će pokazati da su za BiH i Grad Zenicu, kako to ističu u svojim promotivnim predizbornim nastupima“, navodi se iz Gradske uprave Zenica.