Usvojen Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima: Više samostalnosti u radu policije

Zastupnici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona usvojili su Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima. Ovaj zakon će u budućnosti donijeti više nezavisnosti i samostalnosti policiji u ovom kantonu.

Osnovni tekst Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona usvojen je 1997. godine. Usvojeni novi Nacrt Zakona sadrži odredbe koje će osigurati više nezavisnosti i samostalnosti policiji u ovom kantonu.

Kad Zakon bude usvojen u formi prijedloga, Uprava policije će ostati u sastavu Ministarstva, ali će biti samostalna i bit će poseban budžetski korisnik, – kaže predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak.

Zakonom se preciznije i konkretnije definišu i procedure imenovanja policijskog komesara, njegovo ocjenjivanje i razrješenje. Nacrt Zakona je upućen u javnu raspravu od 30 dana, a njegovim usvajanjem biće dodatno unaprijeđen i uozbiljen rad policije. (N.G.)