Djeca sve češće gube sluh zbog preglasne muzike sa slušalica

Nova studija pokazala je kako su djeca koja vole slušati muziku s prijenosnih uređaja pomoću slušalica (pametni telefoni ili tableti) izložena sve češćem riziku da gube sluh.

Naučnici su proučavali rezultate testiranja sluha na 3316 djece u dobi od 9 do 11 godina, a njihove su roditelje anketirali o pritužbama djece na sluh, o tome koliko često upotrebljavaju slušalice te koliko glasno slušaju muziku.

Utvrđeno je da kod 443 djece (14 posto ispitanih) postoje neke teškoće s visokim frekvencijama. Gubitak sluha za visoke frekvencije, naročito kod mladih, povezan je s izloženošću buci.

Bez obzira na učestalost korištenja slušalica ili glasnoću muzike – djeca koja su upotrebljavala prijenosne uređaje za slušanje svega jedan ili dva dana u sedmici imala su više nego dva puta veće izglede doživjeti gubitak sluha od one djece koja nisu rabila te uređaje.

Voditelj studije dr. Carlijn le Clercq s medicinskog univerzitetskog centra Erasmus u Rotterdamu, tvrdi da su ta saznanja bitna zbog toga što je gubitak sluha bespovratan.

Od djece obuhvaćene studijom njih 1244 (40 posto) nikad nije upotrebljavalo prijenosne uređaje za muziku, 19 posto ih je koristilo jednom ili dva puta sedmično, a oko 8 posto ih je koristilo barem tri puta sedmično.

Većina djece nije imala nikakvih simptoma u vezi s gubitkom sluha. Čak i od djece koja su izgubila sluh za visoke frekvencije samo 7 posto njih je navelo da simptome ima “ponekad” ili “često”.

Naučnici napominju i mogućnost da su neka mlađa djeca možda izgubila sluh za visoke frekvencije zbog hroničnih upala uha.

Kevin Franck s harvardskog medicinskog fakulteta u Bostonu smatra kako bi roditelji morali ograničiti vrijeme korištenja te kako je muzika preglasna ako je roditelji, unatoč slušalicama, mogu čuti.

Izvor: FENA