Zeda na šestom sastanku partnera u projektu FORESDA

Dvodnevni, šesti po redu sastanak za partnere projekta FORESDA – “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav“, u kojem je u svojstvu partnera učestvovala i Agencija Zeda, održan je 21. i 22. juna u Ljubljani.

Implementacija ovog projekta počela je u januaru 2017. godine.

Prvi dan bio je posvećen izvještajima o dosadašnjim realizovanim aktivnostima projekta i mentorskim aktivnostima partnera. FORESDA koristi interne kapacitete partnera kako bi se jačali kapaciteti partnera o potencijalnim snagama i novim uslugama koje bi mogle biti razvijene unutar partnerskih organizacija.

Drugi dan bio je rezervisan za primjere dobre prakse prijenosa tehnologije u sektoru drvne industrije u zemlji domaćinu šestog sastanka, Sloveniji.

Ovom prilikom, organizovana je i studijska posjeta slovenskom pilot projektu koji se odnosi na prijenos rezultata istraživanja pri obradi drveta na bazi kompozita u praksi prilikom korištenja na otvorenom.

Treba istaći da je cilj projekta FORESDA podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu.

Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Više informacija o projektu možete dobiti klikom na LINK, putem kontakta amir@zeda.ba ili na broj 032 445 631 u Agenciji Zeda.