Reagovanje Komisije za banjsko-klimatsko liječenje na navode u medijima