Grad Zenica napreduje u izradi Akcionog plana unapređenja zdravlja stanovništva

Novcem Ambasade Švicarske, uz koordinaciju Svjetske banke i Federalnog ministarstva zdravlja Lokalna akciona grupa Grada Zenice napreduje u izradi Akcionog plana, koji će biti osnova za donošenje lokalnih politika unaprijeđenja zdravlja stanovništva.

Kroz projekat u kojem učestvuju još tri grada u Bosni I Hercegovini radi se na zagovaranju, mobilizaciji zajednice, edukaciji i monitoringu zdravog stila života građana i građanki.

Akcioni plan je završnoj fazi, a današnjoj sjednici Lokalne akcione grupe Grada Zenice prisustvovali su predstavnici partnera projekta, Svjetske banke i federalnog ministarstva zdravlja. Analizirali su napredak i teškoće koje se javljaju u projektu unaprijedjenja zdravlja stanovništva, što bi trebalo da bude polazna osnova za kreiranje politika, ali i podizanja svijesti gradjana.

Rezulati ovog projekta, koji treba da postane samoodrživ nisu paket da se može prepoznati, nego je to jedan dugotrajan proces promjene svijesti, načina mišljenja i odogovornosti svakog pojedinca prema svom zdravlju. Dakle, odogovornost za zdravlje u većem dijelu snosi sam pojedinac, ali tog pojedinca moramo osnažiti, kako bi izbjegavao riziko-faktore”, – kazao je Zijad Softić, koordinator LAG-a Grada zenica.

Prema riječima Vedrana Marčinka, savjetnika federalnog ministra zdravlja, cilj je da se smanji korištenje duhana i alkohola, kao i nezdrave hrane, a poveća fizička aktivnost građana u lokalnim zajendicama.

Način na koji se želi utjecati na svijest kako pojedinaca, tako i donosioca odluka jeste prevencija prema principu jačanja protektivnih faktora, a ne informiranjem i zastrašivanjem. (A. Huskić)