CIK: Na Općim izborima učestvuju 68 stranaka i 34 nezavisna kandidata