Makroekonomista Faruk Hadžić: Gdje su pare od akciza i šta smo mogli s njima

Makroekonomski analitičar, Faruk Hadžić, na svojoj Facebook stranici objavio je ekonomsku analizu, nazvanu “Gdje su pare od akciza”, u kojoj upozorava na nesrazmjer između prikupljenih i namjenski utrošenih sredstava.

Političari nas godinama uvjeravaju da se ne može utvrditi gdje su prikupljena sredstva od akciza (od 2009. godine) i kako je potrebno formirati neke komisije, u kojima bi sjedili ti isti političari, koje bi radile godinama, potrošile ogroman budžetski novac za sjednice.

Kako bih im olakšao posao, a i uštedio budžetski novac, objavljujem tabelu, gdje su prikupljena sredstva od akciza od 2009. godine, te gdje su usmjerena, – naveo je Hadžić, precizirajući da mu je za analizu trebalo oko sat vremena.

Prema njegovoj analizi, u periodu 2009.-2017., prikupljena su sredstva u visini 7,087,998,945.30 KM od akciza i putarina, a od tog iznosa samo je 1,1 milijarda utrošena namjenski.

Sve ostalo završilo je u budžetima. Ni to nije bilo dovoljno, pa su nam ponovno uveli nove akcize, – komentariše i retorički pita: Šta smo mogli izgraditi sa ovih 6 milijardi KM?

Sa ovim namjenskim sredstvima za autoceste, u istom periodu je izgrađeno ili se završava oko 130 km autocesta. Sa ovih dodatnih 6 milijardi smo mogli izgraditi najmanje 600 km autocesta, – navodi Hadžić.

Mogli smo investirati godišnje oko 700 miliona KM, samo po ovom osnovu imati stopu rasta GDP-a 6%, zaposliti desetine hiljada ljudi i zadržati na taj način veliki dio našeg stanovništva, koji upravo zbog ovakvih stvari otišao trajno van BiH, – zaključio je makroekonomista, Faruk Madžić.