Željezara i Metalno: Kada će radnici na zelenu granu?

Nekadašnja dva privredna giganta, Željezara Zenica i Metalno, odavno su u stečaju. Za bivše radnike cijeli ovaj proces ide presporo, što posebno pogađa one koji su ostvarili pravo na penzionisanje, ali to ne mogu ostvariti jer im nisu uplaćeni doprinosi.

Stečajni postupak u Željezari Zenica, iako mnogi tvrde suprotno, ide u pozitivnom smjeru. Nakon održavanja ispitnog ročišta, na koje je pristiglo više od 400 prijava potraživanja, pristupilo se procjeni imovine koja se namjerava prodati, a riječ je o 5 nekretnina za koje je iskazan interes.

Prvo će se izvršiti procjena, a zatim i raspisano javno nadmetanje, koje će biti objavljno ove sedmice, i to prvenstveno za dva objekta, odmaralište na Bistričaku i Hotel Intenacional, – izjavio je za ZenicaInfo, stečajni upravnik za Željezaru Zenica, Mirza Jarić.

Javni poziv imaće međunarodni karakter. Ukoliko prodaja bude ostvarena, prioritet u naplati imaće radnici, njih 30, koji se zbog duga za doprinose ne mogu penzionisati.

Sve dugujuće plate u potpunosti su izmirene. Prioritet nam je sada obezbijediti sredstva za uplatu dugujućih doprinosa za PIO, a unutar tog prioroteta su nam oni koji, zbog neuplaćenih dopronosa, ne mogu ostvariti uslove za penziju, – dodaje Jarić.

Metalno prodalo tek tri motorna vozila

Situacija u Metalnom ne obećava skorije rješenje. Nakon što je u prvoj prodaji izvršena prodaja tek tri motorna vozila u vrijednosti od 2.700 konvertibilnih maraka, a za kupovinu benzinske pumpe i pogona sa opremom nije bilo prijava, sve je vraćeno na početak ili bolje rečeno unazad.

Naime, druga prodaja nije zakazana, niti postoje naznake kada bi se to moglo dogoditi, a dodatni problem je cijena.

U prvoj prodaji, cijena proizvodnog pogona iznosila je 9.357.000, a benzinske pumpe 640.000 konvertibilnih maraka. Na prodaji će biti i preostala pokretna imovina, procijenjena na iznos od blizu 400.000 konvertibilnih maraka.

Ukupan dug Metalnog, koji će se pokušati izmiriti prodajom imovine, iznosi 24 miliona maraka, od čega 6 miliona prema komercijalnim bankama, 7 miliona Poreznoj upravi, dok je dug prema radnicima procijenjen na 3 miliona konvertibilnih maraka. (Rešad Šabanović)