Izgradnja Koridora 5c: Kako će izgledati dionica od Tarčina do prevoja Ivan

Dionica autoputa na Koridoru Vc od Tarčina do prevoja Ivan, uključujući i tunel Ivan, trebala bi biti duga blizu sedam kilometara. Ova dionica će se nastaviti na do sada izgrađeni dio autoputa od Zenice do Tarčina.

Od spomenute dužine, blizu dva kilometra otpada na tunel Ivan, koliko bi trebalo da bude dug ovaj objekat.

Na ovoj dionici, kao što se može vidjeti i na videu, trebala bi biti izgrađena dva mosta, čije bi dužine trebale biti blizu 520 metara i 610 metara.

Također, u mjestu Raštelica trebalo bi da bude izgrađeno odmorište. Zbog konfiguracije terena odmorišta za lijevu i desnu traku neće biti igrađena jedno naspram drugog, kako se u večini slučajeva radi, nego će biti međusobno udaljeni oko jednog kilometra.

Na izlazu, odnosno na južnoj strani tunela Ivan bit će izgrađen priključak na postojeći magistralni put M-17. Sam tunel bit će izgrađen na istom mjestu kao i postojeći na magistralnom putu, ali će biti pedesetak metara ispod sadašnjeg.

Od izlaza iz tunela na autoputu do priključka na magistralnu cestu, što je moguće vidjeti i na videu, put će biti skraćen sa nekoliko kilometara, na nekoliko stotina metara.

Izgradnja ove dionice, uključujući i tunel Ivan, trebala bi koštati 100 miliona eura. Od ovog iznosa osigurano je 23,8 miliona eura grant sredstava, na Investicijskoj konferenciji za Zapadni Balkan, koja je održana nedavno u Sofiji. Od ovog iznosa 12 miliona eura će biti iskorišteno za izgradnju dionice, a preostalih 11,8 miliona eura za izgradnju tunela.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je već obećala da će osigurati dio potrebnog novca za izgradnju ove dionice i tunela, Evropska investicijska banka (EIB) je najavila da će osigurati ostatak potrebnog novca. Uvjet za potpisivanje ugovora sa EIB-om je prethodno potpisivanje ugovora sa EBRD-om.

Međutim, da bi bio potpisan ugovor sa EBRD-om potrebno je da Vlada FBiH uvrsti ovu dionicu u Listu javnih investicija za ovu godinu.

Početkom ove godine, kada je pripremana postojeća Lista, ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić dao je negativno mišljenje o dobijanju kredita za izgradnju ove dionice. Iako je ubrzo nakon toga Lasić promijenio mišljenje i dao pozitivnu ocjenu, ministrica finansija Jelka Milićević je, na osnovu prvobitnog negativnog mišljenja, ovu dionicu isključila sa Liste javnih investicija Vlade FBiH za ovu godinu.

Problem je što se, iz ko zna kojih razloga, ova lista nakon što se donese početkom godine, ažurira samo jednom i to u septembru ili oktobru. To znači da će ova dionica, uključujući i tunel Ivan, morati čekati još nekoliko mjeseci da bude uvrštena u Listu javnih investicija. Tek kada spomenuta dionica postane dio Liste javnih investicija moguće je pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara za zaključivanje ugovora sa EBRD-om.

To, praktično, znači da, iako je novac za gradnju osiguran, tenderska procedura bi mogla biti pokrenuta tek krajem godine.

Izvor: Faktor

Autor: A. Krivokapa