Neformalni susreti u Gradskoj biblioteci

Dana 30.05.2018. godine, na inicijativu direktora Gradske biblioteke u Zenici, Harisa Abdagića, održan je neformalni sastanak sa predstavnicima desetak NVO iz Zenice, u prostoru Gradske biblioteke, sa početkom u 18,00 sati.

Sastanku su prisustvovali predstavnici EKO-foruma (Samir Lemeš i Zlatan Alibegović), Centra za mlade INPUT (Adi Salčinović), Centra za unapređenje kvaliteta življenja (Ratko Antunović), organizacija „Naša djeca“ (Ernad Bihorac, Ajla Heralić), organizacija „Lotos“ (Damir Čampara, Mirjana Puđa), Udruženja gluhih i nagluhih grada Zenice i Kantonalni odbor ZDK (Mehmed Omerović, Goran Jerkić, Branka Jurić), profesorice bosanskog jezika iz Mješovite srednje škole „Mladost“ Zenica (Sabina Doglod – Oručević i Beba Grahovac), te djelatnici Gradske biblioteke Nermin Ormanović i Željko Grahovac.

Osnova za razgovor bila su pitanja u vezi sa mogućnostima i pravcima proširenja i obogaćenja civilno-javnog parnerstva:

  1. Da li ste se do sada, i na koji način, u praksi ili u teoriji, susretali s pojmom civilno-javno partnerstvo?
  2. Kako razumijevate model civilno-javnog partnerstva u kontekstu politike saradnje?
  3. Pod kojim uslovima je ta saradnja ostvariva?
  4. U čemu prepoznajete potencijale javnih biblioteka za funkcionisanje projekta po modelu civilno-javnog partnerstva?

Razgovor je bio živ i konstruktivan, potrajao je sat i po – a sudionici su iznijeli niz korisnih zapažanja, ideja, prijedloga i konkretnih primjera iz iskustva  dosadašnjeg djelovanja ovih organizacija.

Postignuta je puna saglasnost u vezi sa brojnim mogućnostima obogaćivanja saradnje Biblioteke i zeničkih NVO – a naglasci su stavljeni na sljedećem:

  1. Predstavnici NVO spremni su razmijeniti iskustva, ponuditi modele i konekcije i saučestvovati u svim projektima Biblioteke – kad je riječ o projektnom osmišljavanju i planiranju (apliciranje na razne fondove i adrese ustanova i organizacija koji pružaju podršku u materijalnom i organizacionom smislu, kod nas i izvan BiH); postignuta je saglasnost o potrebi educiranja naših kadrova u domenu fund raising-a, kao i o nužnosti angažiranja profesionalno osposobljenih fund-raisera (kad je riječ o većim i ambicioznijim projektima);
  2. Predstavnici NVO, kao i novo rukovodstvo Biblioteke, iznijeli su niz zanimljivih ideja i prijedloga – u smislu privlačenja članstva, obogaćenja i proširenja aktivnosti i modela organizovanja i praćenja rada: provođenje anketa (sa aktivnim uključivanjem korisnika u problematiku djelovanja Biblioteke kao javne i kulturne ustanove); informatičko uvezivanje, sa uspostavom stalnih online medija i javnih tribina (planirano pokretanje portala „Impresum.ba“, inoviranje i ažuriranje facebook-stranice i web-sajta Biblioteke); privlačenje i poticanje kulturnog djelovanja mladih kroz osvježenje i osavremenjivanje kulturne ponude (gostovanja, radionice, obilasci škola, aktivni doprinos kroz autorski rad – poznatih i popularnih umjetnika, pjevača, pisaca i uopšte javnih ličnosti koje bi privlačile pažnju mladih); kontinuirano djelovanje u pravcu uključivanja srednjoškolske i studentske omladine, ali i mlađih (osnovnoškolski uzrast) u kulturni život Grada (radionice, on-line tribine, ankete, aukcije, poticanje stvaralaštva mladih otvaranjem mogućnosti publiciranja i predstavljanja široj javnosti njihovih radova); omasovljenje kulturnih programa, sa izlaskom napolje, izvan prostora Biblioteke (javni nastupi, performansi, izleti, gostovanja, festivali); proširivanje, osvježavanje i agresivniji nastup u domenu izdavačke djelatnosti (on-line izdavaštvo, audio-video izdanja, standardna štampana izdanja), itd.
  3. Zajednički je zaključeno da se operativni radni sastanci ovoga tipa trebaju
  4. redovno održavati (naprimjer, jednom mjesečno) – a da protok informacija, ideja, prijedloga i samih ljudi (kad je riječ o Biblioteci, na jednoj, i o NVO na drugoj strani) mora biti kontinuiran i bez limita, sa punom otvorenošću za razmjenu i saradnju.