Promatranje ptica – šansa za razvoj eko turizma

Na prostoru BiH može se vidjeti više od 300 različitih vrsta ptica zbog čega bi trebalo raditi na promoviranju promatranja ptica (birdwatching), kao vida eko turizma i u svijetu sve popularnijeg hobija te animirati i ovdašnje turističke organizacije da se uključe u taj proces.

Potpredsjednica Ornitološkog društva “Naše ptice” Sarajevo Nermina Sarajlić kazala je to za Fenu i naglasila da se BiH još ne ubraja u red država sa razvijenim programima za promatrače ptica, bez obzira na prirodna bogatstva na osnovu kojih se može razvijati taj vid dugoročno održivog i turizma koji čuva prirodne resurse i doprinosi razvoju lokalne zajednice.

Ljudi iz država širom Evrope kod nas dolaze da bi vidjeli mnoge vrste ptica koje u matičnim državama nemaju priliku vidjeti, jer tamo više nemaju netaknutu prirodu kao što je mi imamo. Tako npr. Slovenci dovode turiste da bi im pokazali koje vrste ptica imamo u BiH – istaknula je.

Sa žaljenjem konstatira da nijedna ovdašnja turistička agencija ne nudi taj vid eko turizma, niti postoje turistički vodiči specijalizirani za promatranje ptica.

Pokušavamo animirati turističke organizacije da se malo više uključe u zaštitu prirode kroz promoviranje tog vida eko turizma – kazala je.

S tim u vezi, Sarajlić ističe suradnju što Ornitološko društvo “Naše ptice” ima sa Srednjom strukovnom školom iz Livna u kojoj imaju smjer za turističke vodiče.

Prvobitno smo radili sa učenicima te škole, potom i na educiranju lokalnog stanovništva da bismo im omogućili da vode turiste, pokažu im ptice, a tako nešto i zarade. Ti ljudi bi trebalo da budu registrirani u lokalnoj turističkoj zajednici sa kojom kontaktiramo – naglasila je.

Sarajlić kaže da turisti širom svijeta posljednjih godina pokazuju sve veći interes za promatranje ptica što podrazumijeva prepoznavanje ptica na osnovu njihovog izgleda, ponašanja ili oglašavanja.

Tim hobijem bave se ljubitelji prirode svih starosnih dobi, različitih vjerskih, kulturoloških i socioekonomskih statusa. Razvija se na svim kontinentima i prostorima (od dvorišta kuća i parkova do obala rijeka, mora ili najviših planinskih vrhova). U toj vrsti eko turizma šansa je za BiH – istaknula je.

Sarajlić navodi i primjer kolege biologa iz Mostara koji živi u Velikoj Britaniji i odatle godinama u Hercegovinu dovodi turiste da bi promatrali ptice.

Nekada su oni te vrste ptica imali priliku vidjeli u Velikoj Britaniji, ali ih više tamo nema. Drago im je zato doći kod nas i sve to vidjeti – kaže ona.

Precizira da je turistima interesantno i to što kod nas ima veliki broj različitih staništa na relativno malom prostoru, te je tako npr. u jednom danu moguće vidjeti i surog orla i ptice močvarice.

Naglašava da je Ornitološko društvo “Naše ptice” zajedno s Udrugom “Naša baština” izdalo i “Priručnik za edukaciju turističkih vodiča za promatranje ptica na krškim poljima Bosne i Hercegovine”, a namijenjen je kao poticaj sadašnjim i budućim promatračima ptica da nastave širiti ili da stječu znanje, ali i doprinesu zaštiti tog bogatstva naše države.

U priručniku je predstavljeno 108 vrsta ptica koje se susreću na krškim poljima BiH, a dat je i pregled bh. krških polja od većeg značaja za ptice (s informacijama značajnim za promatrače ptica).

Promatranje ptica rekreacijska je aktivnost i novi oblik turizma koji podrazumijeva opažanje različitih ptičjih vrsta u njihovom prirodnom staništu golim okom ili uz pomoć optičkih pomagala (dvogled, teleskop) i fotografske opreme ili na osnovu pjeva ili oglašavanja ptica. Ubraja se među najprofitabilnije oblike eko turizma u svijetu.

Procjenjuje se da u svijetu trenutno postoji više desetina miliona, a u državama EU oko šest miliona promatrača ptica. Smatra se da je to najbrže rastuće oblast turizma na svijetu, a oko 130 specijaliziranih turističkih kompanija nudi putovanja za promatrače ptica u razne države i krajolike svijeta.

U Strategiji razvoja turizma FBiH za period 2008 – 2018. promatranje ptica prepoznato je kao novi vid potražnje na tržištu, a Hutovo blato i Livanjsko polje kao destinacije značajne su za taj vid turizma. Međutim, birdwatching turizam trebalo bi da se razvija i na drugim područjima koja su već prepoznata kao područja od međunarodnog značaja za ptice.

BiH se nalazi na tzv. Jadranskom seobenom putu (Adriatic Flyway) kojim ptice iz centralne i istočne Evrope u jesen prelijeću preko Balkanskog poluotoka i Sredozemnog mora i zimu provode u sjevernoj i centralnoj Africi.

Tokom seobe ptice se zadržavaju na močvarnim staništima gdje se odmaraju, hrane i prikupljaju energiju za nastavak puta. Na krškim poljima u BiH zastupljeni su stanišni tipovi ptica na kojima se zadržavaju tokom proljetne i jesenje seobe te tokom perioda gniježdenja i zimovanja. (Fena)