Kantonalna bolnica raspolaže sa serumom protiv ujeda zmije

Juče smo informisali o pojavi zmija na prostoru urbanog  dijela Zenice , a danas smo na naš upit saznali da Kantonalna bolnica Zenica raspolaže dovoljnim količinama seruma protiv ujeda zmije.

Podsjećamo da jedino bolničke ustanove mogu posjedovati i pacijentima davati po potrebi ovaj serum.    (V.J.)