Zenicatransu odobren novi rok za iznalaženje rješenja oko licence

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izdala je rješenje menadžmentu preduzeća „Zenicatrans-Prevoz putnika“ o odobravanju dodatnih 30 dana kako bi se riješilo pitanje licence ,odnosno postizanja dogovora sa poreznom upravom o reprogramu duga ,rekao je predsjednik sindikata ovog preduzeća, Edin Tikveš.

I pored toga ,dodao je ,sutra sa početkom u 10 sati radnici stupaju u generalni štrajk ,od kada će biti obustavljen kompletan putnički saobraćaj ,a autobuska stanica neće pružati usluge.U sindikatu Zenicatransa traže od resornog kantonalnog ministra, Fahrudina Brkića da izda licencu na postojeće stanje ,po uzoru kako je to urađeno sa sarajevskim preduzećem  Gras.   (R.Š.)