FOTO: Pomoć odraslim osobama sa poteškoćama

Potreba za osnivanjem novog dnevnog centra za odrasle osobe sa poteškoćama  u razvoju nazire se već nekoliko godina. Pregovori između Grada i Kantona za smještanjem ovog centra u zgradi bivšeg obdaništa Kanarinac su već počeli.

 – Privremene prostorije gdje je smješten dnevni centar ZE-DO kantona su u suterenu ustanove Dom porodica, koji nema dovoljno kapaciteta da bi primio sve one kojima je pomoć potrebna. Nedostatak toaleta jedan je od problema sa kojima se susreću korisnici, ali i uposlenici – ističu iz Centra.

– Dnevni centar broji 17 korisnika. Trenutno su u toku radionice za izradu nakita, radionice za izradu i obradu tekstila koje planiraju u budućnosti prodati. Jedan od problema je prostor, koji je relativno mali za trenutne korisnike i uposlenike, kojih je ukupno 20 – kazala nam je Aida Demirović, defektologinja/voditeljica.

Kantonalni ministar za rad i socijalnu zaštitu, Nurđehan Šahinović  kaže da  su pregovori oko otvorenja dnevnog centra u zgradi bivšeg obdaništa Kanarinac u Crkvicama, u toku. Direktorica JU za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju, Meldina Ugarak, u telefonskom razgovoru nam je kazala da se za to čeka pismena potvrda Grada Zenice. Predsjednik udruženja roditelja „Zvjezda“ istakao  je da bi djeca bez dnevnog centra bila na ulici.

U postojećem dnevnom centru korisnici izrađuju odlične rukotovorine: nakit, dekupaž, slikaju, šiju. Radna okupacija je neophodna u životu korisnika Centra, a nadaju se da će njihova kreativnost imati i materijalnu vrijednost. (D.S.)