Upozorenje Civilne zaštite na opasnosti od nastanka požara

S obzirom da se u narednom vremenskom periodu očekuju obimni radovi na poljoprivrednim imanjima, te da predstoje veoma povoljni vremenski uslovi za duži boravak u prirodi, uslijed čega je povećana opasnost od nastanka i širenja požara, koji se mogu prouzrokovati nesavjesnim loženjem (paljenjem) vatre na otvorenom prostoru, upozoravamo sva pravna i fizička lica, kao i sve subjekte sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama propisanim: Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10),  Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine ZDK“, broj 05/11), poduzmu neophodne dodatne preventivne mjere u sprečavanju nastanka požara na otvorenom prostoru, niskog rastinja i šuma na području Grada Zenica.

Posebno još jednom upozoravamo sve građane Zenice na zabranu paljenja vatre na otvorenom prostoru, koja može ugroziti materijalna dobra i ljudske živote, pa zbog takvih radnji mogu biti odgovorni i sankcionisani u skladu sa Krivičnim Zakonom F BiH, zbog izazivanja šumskog požara (član 317.), te izazivanje opće opasnosti (član 323.), što predstavlja krivično djelo, saopšteno je iz Službe civilne zaštite Grada Zenice.