Otvara se drugi centar za smještaj djece zatečene na ulici

Nova prihvatna stanica za djecu pronađenu u skitanju i prosjačenju otvorena je danas u Javnoj ustanovi Dom-porodica. To je prihvatljiviji mehanizam suzbijanja ove društveno-negativne pojave od sankcionisanja, ali i pored dnevnih centara, nadležni će, kažu, pronaći i nove načine kako bi roditelje i staratelje spriječili da tjeraju djecu na prosjačenje.

Potreba za drugom prihvatnom stanicom iskazana je odavno – dosadašnja je bila kapaciteta 4 kreveta za oba spola – i dječake i djevojčice pronadjene u skitnji ili prosjačenju. Sredstva za drugom stanicom Ustanova Dom-porodica, obezbijedila je na konkursu ministarstva za rad i socijalnu politiku, u okviru Dječije nedjelje.

„Prostorije su uredne i ugodne i mislim da će djeci pronađenoj u tim, neprihvatljivim situacijama ovdje biti ugodno. Opredijelili smo 4, a Dom-porodica 2 hiljade maraka za ovu stanicu, koja bi s vremenom, trebalo da prima na boravak djecu iz svih gradova Zeničko-dobojskog kantona“, rekao je ministar za rad i socijalnu politiku, Nurđehan Šahinović.

Kroz prvu stanicu je od 2014. godine prošlo 30-ak djece, koja su tu na boravku do 7 dana. Odgajatelji unutar tog vremenskog roka, zajedno za socijalnim radnicima, treba da iznađu najbolje rješenje za dijete pronađeno u skitnji ili prosjačenju.

„Te 2014. smo potpisali memorandum o saradnji zajedno sa Centrom za socijalni rad i Ministarstvom unutrašnjih poslova ZDK. Dvije policijske uprave nadležne su za dovođenje djece u našu ustanovu“, istaknula je direktora Doma poroidce Draženka Subašić.

Policija je važna i zbog mogućih slučajeva kada odgajatelji primjete da je dijete pronađeno na ulici bilo i žrtva nasilja u porodici. Međutim, problem prosjačenja je dosta kompleksan.

Često nam se, nažalost, desi da dijete iz prihvatne stanice bude odvedeno od strane roditelja ili staratelja već sutra, a onda, nakon izvjesnog vremena, isto to dijete bude pronađeno u prosjačenju. U saradnji sa ministarstvom, radićemo na iznalaženju novih načina spriječavanja prosjačenja djece u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu, dodala je Subašić.

U upravi policije nam kažu da u određenim slučajevima kada pronađu dijete u prosjačenju rade na sankcionisanju, ali da je važno preventivno djelovati, dakle ukloniti uzrok, a ne raditi na posljedici. (Alma Huskić)