Centar za životnu sredinu: Na tržištu BiH otkriven proizvod koji sadrži GMO

Centar za životnu sredinu u prethodnom periodu, analizom nekoliko proizvoda, otkrio je da i na bosanskohercegovačkom tržištu postoje proizvodi koji u sebi sadrže GMO (genetski modificirane organizme).

Prema informacijama koje su saopštili, riječ je o prehrambenim proizvodima čije je porijeklo iz BiH, a koji su prisutni na našem tržištu.

“Ustanovljeno je da kukuruzna krupica LO50 proizvođača “Briž” iz Brčkog pozitivna na P-35S, T-NOS i pat markere što ukazuje na to da ovaj proizvod sadrži GMO koji se mogu detektirati u ovim elementima. 

Nadležna inspekcija Brčko Distrikta obavila je nadzor nad kompanijom te je utvrđeno da je za proizvodnju GMO pozitivne kukuruzne krupice korištena sirovina nabavljena od firme iz Bijeljine. Kukuruzna krupica LO50 je u trenutku inspekcijskog nadzora već bila potpuno distribuisana na tržište te je nadležna inspekcija poslala na analizu proizvod iz drugog lota (LO52) za čiju proizvodnju je također korištena sirovina nabavljena od iste firme iz Bijeljine. Rezultati analize su pokazali da se ponovo radi o GMO pozitivnom proizvodu. Kompaniji “Briž” je naloženo da povuče sa tržišta proizvode iz navedene serije a odgovorno lice kompanije je izjavilo da svojevoljno povlači sa tržišta još tri lota za čiju je proizvodnju korištena već navedena sirovina”, istakli su iz Centra za životnu sredinu, prenosi RadioSarajevo.ba.

Iz ovog Centra su dodali i kako bh. građani zaslužuju da znaju šta se nalazi na policama s kojih kupuju, te da budu oprezni pri kupovini.

Iako je hrana koja potiče od GMO prema zakonima u BiH zabranjena za ljudsku upotrebu dokazali smo da je stanje na tržištu nažalost drugačije ali to potrošači sami ne mogu da otkriju jer ovi proizvodi nisu obilježeni. Šteta će biti daleko veća ukoliko se utvrdi da je sporna sirovina, odnosno kukuruz, proizveden u BiH, a uzgoj GMO sorti je takođe zabranjen u oba entiteta i Brčko Distriktu”, izjavio je Viktor Bjelić, potpredsjednik Centra za životnu sredinu.

Zabrana upotrebe genetički modifikovanih organizama podrazumijeva da je zabranjeno svako uvođenje genetski modifikovanih organizama u životnu sredinu, njihovo pakovanje, stavljanje u promet i tranzit preko područja Republike Srpske. Prisustvo ovog GMO pozitivnog proizvoda nam pokazuje da su ove zabrane prekršene. Ovaj slučaj nam takođe ukazuje na činjenicu da nadležne institucije i granična policija ne mogu adekvatno da zaštite prava građana ali i životnu sredinu, te da su građani direktno izloženi svim potencijalnim rizicima koje donosi konzumiranje GMO proizvoda.

“U narednom periodu, Centar za životnu sredinu će na deset lokacija u BiH izvršiti brzo testiranje vode na prisustvo glifosata, totalnog herbicida koji se najčešće koristi kod uzgoja GMO sorti, a koji je Svjetska zdravstvena organizacija deklarisala kao “vjerovatno karcinogen za ljude”. Aktivnosti se provode ou podršku Gekko i Grassroots fondacija iz Njemačke”, zaključuje se u saopštenju.