Poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na poljoprivredne poticaje

Služba za privredu i finansije obavijestila je poljoprivredne proizvođače da mogu podnijeti zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaj u slijedećim kategorijama proizvodnje:

1.   Proizvodnje žitarica do 01.06.2018.godine

2.   Podizanje zasada koštičavog, jabučastog i jezgrastog voća do 15.06.2018.godine

3.   Proizvodnja u zaštićenom prostoru do 01.06.2018.godine

4.   Proizvodnja povrća na otvorenom do 01.06.2018.godine

5.   Pčelarstvo do 01.06.2018.godine

Obrasci zahtjeva sa propisanom dokumentacijom mogu se preuzeti na Protokolu Grada, saopštia je Gradska uprava.