Gradsko vijeće podržalo osnivanje dvije poslovne zone u Zenici

Na sjednici Gradskog vijeća Zenica vanredno je razmatrana Informacija o aktivnostima radne grupe na pripremi ugovora o osnivanju džoin venčer kompanije vezanu za novu Toplanu na plin. Gradsko vijeće Zenica podržalo je osnivanje dvije nove poslovne zone. Gradonačelnik Fuad Kasumović povukao je sa dnevnog reda Izvještaj o radu Gradske uprave i Gradonačelnika za prošlu godinu, kazavši da su neke druge tačke bitnije.

Predstavnik ArcelorMittal Zenica i predstavnik radne grupe Grada za pripremu ugovora oko formiranja džoin venčer kompanije upoznali su vijećnike o svim detaljima nove toplane na plin. U vezi s tim u ponedjeljak je planirana hitna sjednica na kojoj će Vijeće dati konačnu odluku. Postavljena su brojna pitanja prije svega oko konačne cijene grijanja i toplote koju će dobijati grad.

Ovo je prvi kapitalni projekat u koji ulazimo bez kredita, ekološki i ekonomski najprihvatljiviji, pri čemu Grad učestvuje sa nešto više od 4 miliona maraka, – podsjetio je gradonačelnik Fuad Kasumović.

Vijeće je podržalo osnivanje dvije nove poslovne zone, Zenica sjever i Zenica-jug. Ocijenjeno je da bi to trebalo privući investitore, čiji interes, kako je rečeno, već postoji, kao i novo zapošljavanje.

Razmatran je i Izvještaj o realizaciji projekata putne mreže u prošloj godini, koji nije prihvaćen, za razliku od plana za 2018. koji je podržan. Prihvaćen je Izvještaj o realizaciji ulaganja u vodoprivredu za prošlu, te Program utroška sredstava za tekuću godinu, kao i Izvještaj o provedenim izborima za članove savjeta mjesnih zajednica. Nakon što je usvojen Program utroška sredstava Fonda za ekologiju za ovu godinu, gradonačelnik je povukao preostale tačke dnevnog reda i sjednica je prekinuta.

Na poziciji sekretara Gradskog vijeća od danas je Azra Hajdarević, umjesto Selvera Kelešture.

Nova sjednica Gradskog vijeća Zenica, hitnog karaktera, zakazana je za ponedjeljak oko ugovora za formiranje zajedničke kompanije sa Mittalom za novu Toplanu na plin. (Šerif Babić)