Donesena Odluka o prodaji i početnoj cijeni imovine preduzeća ‘Metalno’

Skupština i Odbor stečajnih povjerilaca donijeli su Odluku o prodaji i početnoj cijeni imovine preduzeća „Metalno“.

U izjavi za ZenicaInfo, stečajni upravnik, Vitomir Tošanović, precizirao je da ukupna prodajna cijena iznosi 10 400.000 konvertibilnih maraka, od čega 9.357.000 za proizvodni pogon, 640.000 za benzinsku pumpu, a ostatak otpada na pokretnu imovinu preduzeća. Oglas će biti objavljen sutra i otvoren 30 dana, tj. do 10. maja.

Ukupan dug Metalnog, koji će se pokušati izmiriti prodajom imovine, iznosi 24 miliona maraka, od čega 6 miliona prema komercijalnim bankama, 7 miliona Poreznoj upravi, dok je dug prema radnicima 3 miliona konvertibilnih maraka. (R.Š.)