VIDEO: Međunarodna sesija Evropskog parlamenta mladih, reportaža

Treća nacionalna sesija Evropskog parlamenta mladih (EPM) u Bosni i Hercegovini (BiH) održava se od 5. do 9. aprila u Sarajevu i Zenici, a glavni partneri koji će pružiti podršku ovom događaju su ArcelorMittal Zenica i ArcelorMittal Prijedor, dva najveća investitora u zemlji i članice najveće svjetske kompanije u oblasti čelika i rudarstva.

Događaj ima i stalnu podršku Misije u BiH Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE). Nacionalnu sesiju su također podržali Međunarodni Burch Univerzitet u Sarajevu, Fondacija Konrad Adenauer, Laax 2016 – 83. Međunarodne sesije EPM-a i Apoteke Vedam.

Član evropske mreže mladih ljudi koja postoji u 40 zemalja, Evropski parlament mladih u BiH, ima za cilj poboljšanje društvenog statusa mladih ljudi i podsticanje razvoja njihove svjesti po pitanju važnosti Evrope i BiH, promoviranje učešća u donošenju odluka i podsticanje interkulturalnih dijaloga i raznovrsnosti ideja.

Predsjednik Evropskog parlamenta mladih u BiH, Haris Kušmić, je izjavio: “EPM pokušava da omogući mladim ljudima u ovoj zemlji platormu gdje mogu da izraze svoje stavove i da konkstruktivno raspravljaju o temama koje se tiču svih nas. Ne radi se samo o predloženim rješenjima određenih problema, nego o procesu koji vodi do njih: od razvijanja kritičkog razmišljanja, vještina analiziranja i aktivnog slušanja. Napredak prema dobrobiti svih nas u Bosni i Hercegovini je izazov, ali mi smatramo da je napredak moguć samo ukoliko je stalan.”

Preko 110 učesnika iz svih djelova zemlje i širom Evrope će govoriti o ovim temama, uključujući i teme poput suprostavljanja nasilnom ekstremizmu kroz obrazovanje, samoodrživih energetskih izvora, uticaja automatizacije u poslovnom sektoru i slično.

Govoreći o ovom događaju, g-din Biju Nair, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Zenica je izjavio:

“Sa velikim zadovoljstvom i ponosom podržavamo ovu inicijativu mladih koja odražava i mnoge naše vrijednosti. ArcelorMittal radi naporno kako bi izgradio dugoročnu i održivu proizvodnju čelika u jednom od evropskih gradova koji su historijski okrenuti industriji. Evropski parlament mladih je odlična platforma za mlade vođe koja testira i oblikuje njihove vještine u upravljanju državom. Naša podrška ovom događaju pokazuje našu posvećenost razvoju budućnosti Bosne i Herzegovine.”

G-din Mladen Jelača, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Prijedor je dodao: ,,Ponosni smo što smo povezani sa Evropskim parlamentom mladih u BiH, organizacijom koja postavlja kamen temeljac budućnosti njihove zemlje. Obrazovana i politički svjesna mlada generacija će pomoći održivosti i razvoju naše zemlje. Želimo im sve najbolje u diskusiji.”

Šef OSCE Misije u Bosni i Hercegovini, Ambasador Jonathan Moore, napominje da odluke koje utiču na mlade osobe moraju da se donosu zajedno sa njihovim učešćem, kao i da se na mlade ljude mora misliti u kontekstu budućnosti i sadašnjosti. “Podrška Misije Nacionalnoj sesiji i EPM-u u BiH generalno, predstavlja samo dio širih OSCE aktivnosti da se omogući kompetentniji, konstruktivniji i vidljiviji omladinski dijalog i uključenost kao dio inkluzivnog društveno-cjelovitog napora da se dođe do efektivnijih i održivijih rješenja za izazove sa kojima se svi suočavamo”, izjavio je Moore.

Evropski parlament mladih je najveća evropska platforma za političke debate, interkulturalne susrete, evropsko građansko obrazovanje i razmjenu ideja među mladim ljudima u Evropi. Mreža EPM je prisutna u 40 evropskih zemalja, gdje ima hiljade mladih aktivnih volontera. Cjelokupna mreža organizuje preko 500 događaja svake godine sa više od 35,000 mladih ljudi, uključujući i skoro 2,000 mladih ljudi iz BiH.

Sa proizvodnim aktivnostima u Zenici, u Federaciji, i u Prijedoru, u Republici Srpskoj, ArcelorMittal je vodeći ekonomski pokretač u regionu. Ove dvije kompanije zajedno zapošljavaju 3,150 ljudi i još 10,000 indirektno preko više od 600 dobavljača. Od 2004. godine ArcelorMittal je u BiH uložio više od 190 miliona Eura, od kojih je preko 50 miliona uloženo u projekte zaštite okoliša, a 3 miliona u projekte lokalne zajednice.

Pogledajte reportažu o aktivnostima Evropskog parlamenta mladih i Trećoj nacionalnoj sesiji EPM u BiH, koju je reealizovala RTV Zenica, u saradnji sa kompanijom ArcelorMittal Zenica.