Proširena esencijalna lista lijekova sa šest novih naziva

Federalni ministar zdravstva proširio je A listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja slijedećim lijekovima: Pregabalin indikacije epilepsija, Rosagilin za idiopatsku Parkinsonovu bolest, Donepezil kod Alzhajmer demencije, Inzulin – degludek za dijabetes melitus i lijek Sakrobitil kod sistematskog zatajenja srca.

Posljednji lijek je prvi put uvršten na obaveznu listu, dok su ostali bili na B obligatornoj – dakle listi koja je ovisna od finansijskih mogućnosti kantona. (A.H.)